Projekt Botanika

V projektu Botanika připravujeme zhruba 8 dílů Botaniky, které budou postupně vycházet.
Nyní jsou již hotovy první čtyři díly - Botanika I , Botanika II, Botanika III a Botanika IV.
Soubor Botanika I-IV pokrývá učivo pro ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií.
Připravujeme díly V-VIII,  které budou obsahovat databázi rostlin, botaniku pro střední školy a dva procvičovací a zkušební díly (jeden pro ZŠ a jeden pro SŠ).
Mimo tuto osmidílnou řadu jsme připravili Botaniku pro začátečníky, která je určena nejmenším školákům a jejímž cílem je naučit děti poznat co nejvíce rostlin nejen z naší přírody.
Informace o obsahu jednotlivých celků najdete v příslušných kapitolách.

Jak je upraven předkládaný obsah?
Při přípravě CD ROMu jsme se drželi několika základních pravidel:
• Vycházeli jsme z učiva ZŠ a snažili jsme se o maximální srozumitelnost nových vědomostí.
• V naprosté většině jsme používali odborné české pojmy, samozřejmě jsme je doplnili běžně užívanými odbornými pojmy.
• Nové nebo důležité poznatky k zapamatování jsme v textu červeně zvýraznili.
• Přidali jsme některé poznatky nad rámec běžných školních znalostí, které však místo aby více zatěžovaly paměť, umožňují lepší pochopení základních poznatků, oživují "suchou teorii", přitom jejich znalost je jen doplněním, nepovinnou nadstavbou pro zvídavé.
• Veškerý výklad jsme doplnili velkým množstvím obrazového materiálu - zjednodušených schémat, fotografií nebo i animací.
• Obtížné kapitoly (např. fotosyntéza) jsme převedli na maximálně názorný výklad a pomocí přirovnání k obecně známým procesům zjednodušili jeho pochopení.
• Do většiny kapitol jsme zařadili vždy několik otázek nebo úkolů k procvičení nových poznatků.
• V obsahu následujících dílů Botaniky se otevírají nová témata, ale zároveň se obsah vrací k již probraným poznatkům, navazuje na ně a rozvíjí získané vědomosti. Od zjednodušených vysvětlení problému pro žáky ZŠ k hlubším a složitějším poznatkům pro úroveň střední školy.
• Protože suchá teorie je vždy náročná na udržení pozornosti studenta, snažili jsme se ji oživit nejen uvedením zajímavostí v jednotlivých kapitolách, ale zároveň zařadit celé kapitoly, které seznamují se zajímavými jevy, výjimečnými rostlinami apod. a podávají návody na vlastní pozorování, pokusy nebo hry s rostlinami.
• Program je doplněn možností fulltextového vyhledávání - velmi účinným nástrojem při studiu.
• Samozřejmostí je možnost tisku.

• Již do prvního celku (Botanika I) jsme zařadili kapitolu Botanický klíč, kde je podrobně vysvětlen postup určování rostlin, což je důležité zejména pro opravdové zájemce s hlubším zájmem o botaniku.
• Celá druhá Botanika je věnována poznání a procvičení pojmů, především morfologických, které jsou důležité pro porozumění textu botanického klíče a umožňují tak pracovat s botanickým klíčem.
• Třetí díl Botaniky se zabývá vývojem rostlinné říše a systémem rostlin. Cílem, který si tento díl klade, není bezvadná znalost systému a všech uvedených zástupců, ale vytvoření si představy o stavbě, šíři a složitosti systému rostlin, poznání určujících znaků skupin rostlin (oddělení) a poznání druhů rostlin, se kterými se setkáváme ve svém okolí. Do Botaniky III jsme zařadili i kapitoly o prokaryotických organismech (bakterie, sinice), podbuněčných systémech (viry) a houbách.
• Čtvrtý díl Botaniky je zaměřen na užitkové skupiny rostlin a příslušné čeledi, do kterých tyto rostliny patří. Vedle toho je zde vysvětlen pojem společenstva a jsou zde představena některá společenstva rostlin. Několik kapitol je věnováno vlastním pozorováním, pokusům a hrám.

 
  © 1992 - 2010 Studio dmm