Botanika III je zaměřena na botanický systém. Vysvětluje zásady a účel třídění rostlin a předkládá základní třídění rostlin do skupin, jejich vývojové vztahy, charakteristiky a zástupce. Kromě botanických skupin jsou zde zařazeny prokaryotické organismy, podbuněčné struktury, houby a složené organismy - lišejníky. Třetí díl také obsahuje velké množství obrazového materiálu a kontrolní otázky u většiny kapitol.

Obsah:
V první kapitole je vysvětleno třídění rostlin do kategorií říše - podříše - oddělení - třída (podtřída) - řád - čeleď - rod - druh a zásada pojmenování druhu rodovým a druhovým jménem.
Ve druhé kapitole se seznamujeme s vývojem organismů s důrazem na rostliny. Třetí kapitola vysvětluje pojem prokaryotická a eukaryotická buňka a vlastnosti prokaryotických organismů - bakterií a sinic a podbuněčných struktur - virů. 4. kapitola se zabývá nižšími rostlinami - řasami, jejich stavbou, vlastnostmi, jednoduchým rozdělením a významem. Dvě následující kapitoly (5, 6) se zabývají houbami a lišejníky, tj. organismy, které nejsou přímo zařazeny mezi rostliny, ale bývají zkoumány spolu s rostlinami. Obsahem dalších čtyř kapitol (7, 8, 9, 10) jsou velké skupiny (oddělení) botanického systému, od mechorostů, přes kapraďorosty a nahosemenné ke krytosemenným rostlinám. V 11. a 12. kapitole  je uveden přehled nejdůležitějších čeledí krytosemenných rostlin, v 11. kapitole jsou rostliny z třídy dvouděložných a ve 12. kapitole jsou jednoděložné. Z důvodu velké rozmanitosti a složitosti krytosemenných rostlin je uvedena stručná charakteristika vybraných čeledí, zástupci a význam. Poslední 13. kapitola je věnována opět zajímavostem z rostlinné říše s důrazem na projevy života v rostlinné říši. Na zajímavých příkladech pomůže pochopit, že rostliny mohou mít své vlastní strategie pro přežití, které jsou sice zcela odlišné od světa živočichů, ale neméně účinné.

Seznam kapitol:
  1. Třídění organismů
  2. Vývoj rostlin
  3. Bakterie, sinice a viry
  4. Řasy
  5. Houby
  6. Lišejníky
  7. Mechorosty
  8. Kapraďorosty
  9. Nahosemenné
10. Krytosemenné
11. Čeledi krytosemenných rostlin - třída dvouděložných
12. Čeledi krytosemenných rostlin - třída jednoděložných
13. Zajímavosti o rostlinách II

Ukázky z některých kapitol:

Z kapitoly Řasy


Z kapitoly Lišejníky


Z kapitoly Mechorosty


Z kapitoly Kapraďorosty


Z kapitoly Čeledi krytosemenných rostlin - třída dvouděložných


Z kapitoly Čeledi krytosemenných rostlin - třída jednoděložných


Z kapitoly Zajímavosti o rostlinách II
 
  © 1992 - 2010 Studio dmm