Připravujeme ...

Dokončením Botaniky IV je uzavřen celek botanického učiva pro ZŠ (Botanika I je věnována převážně stavbě a funkci rostlinného těla, Botanika III se zabývá systémem rostlin, Botanika IV obsahuje kapitoly o užitkových rostlinách, rostlinných společenstvech a předkládá náměty k pozorování, pokusům a hrám s rostlinami).

Připravované díly z cyklu Botanika budou zaměřeny na systém rostlin, botanické učivo pro střední školy a procvičování pomocí kontrolních otázek:

Systém rostlin je rozdělen do dvou částí.
Do první části je zařazeno vysvětlení účelu a zásad třídění rostlin, seznámení s nejdůležitějšími skupinami rostlin a vývojovými vztahy mezi nimi, popis vlastností každé skupiny, její vybraní zástupci s popisem a vyobrazením. Zde jsou probrány rostliny od nejjednodušších skupin po nejvyspělejší - krytosemenné rostliny. Systém je tedy ucelený, ale obsahuje omezený počet příkladů. Tato první část je zpracována v Botanice III.
Druhá část systému bude zpracována v samostatném dílu Botaniky formou databáze rostlin. Zde bude omezen výklad k jednotlivým skupinám, na druhou stranu zde bude mnoho zástupců daných skupin s popisem druhu, obrázky a širokými možnostmi vyhledávání podle různých kritérií. Do databáze budou zařazeny pouze vyšší rostliny s výjimkou mechorostů.

Střední školy
Díl pro střední školy shrne a doplní dosavadní poznatky uživatelů z předchozích dílů o poznatky, které odpovídají vyšší úrovni vědomostí na střední škole. Součástí tohoto dílu budou i nová témata, např. z ekologie rostlin, obecné botaniky, fyziologie rostlin, genetiky apod.

Procvičovací díly
Procvičovací díly budou dva - první - nižší úroveň pro základní školy a druhý - vyšší úroveň pro střední školy. Budou obsahovat různé formy otázek, některé pouze textové s výběrem možností řešení, některé s obrázkem, fotografií či animací. Tyto díly budou určeny i pro vlastní vyzkoušení s možností zjistit správnost řešení a vlastní úspěšnost.

Aktuálně připravujeme
• pracujeme na databázi rostlin (což vzhledem k naší náročnosti na obsah bude ještě trvat nějakou dobu),
zkušební a procvičovací díl pro ZŠ (systém je téměř dokončen, zbývá naplnit otázky vycházející z dílů I až IV)
pro botaniku pro střední školy připravujeme témata a podklady
 
  © 1992 - 2010 Studio dmm