Botanika IV - tento díl Botaniky je zaměřen na užitkové rostliny a další skupiny rostlin, se kterými se setkáváme (např. léčivé rostliny, jedovaté rostliny). Zařazeny jsou také už tradiční Zajímavosti a je dán prostor pro vlastní aktivitu, hru a tvořivost.
Tímto dílem je uzavřena botanika základní školy.

Obsah:
Prvních osm kapitol se zabývá vybranými skupinami užitkových rostlin, které jsou záměrně pěstovány pro určité vlastnosti. Každá z těchto kapitol je kromě seznámení s pěstovanými rostlinami zaměřena také na podrobnější poznání jedné nebo více čeledí, do kterých více nebo dokonce většina daných užitkových rostlin patří. Tak se v první kapitole seznamujeme s čeledí liliovitých a z nich vzniklých drobných čeledí a dále čeledí amarylkovitých. Ve druhé kapitole je nejdůležitější čeleď růžovitých, ve třetí čeleď bobovitých, ve čtvrté čeleď miříkovitých atd.
Další 4 kapitoly (9-12) se věnují rostlinným společenstvům. Obecně o nich pojednává 9. kapitola, další 3 jsou věnovány konkrétně lesu, louce a vodě. Vždy je zařazeno mnoho fotografií a popisů druhů rostlin rostoucích v daných společenstvech.
Ještě jednou se na rostliny zaměřuje kapitola 13. a 14., a to z hlediska jejich užitečnosti (léčivé rostliny) a nebezpečnosti (jedovaté rostliny), i když jde vlastně o dvě strany téže mince. Obecně se obě kapitoly zmiňují o zásadách, jak sbírat a sušit léčivé rostliny, nebo jak se chovat k neznámým a podezřelým rostlinám. V obou případech je vhodná dobrá znalost jak sbíraných léčivých, tak nebezpečných jedovatých rostlin.
Od 15. kapitoly si už budeme s rostlinami jen hrát. Nejprve (kap. 15) se seznámíme se zásadami pro založení herbáře. V 16. kapitole jsou náměty na pozorování - pouhým okem, s lupou, mikroskopem, okem fotoaparátu i jinak. V 17. kapitole jsou zase náměty na založení a vyhodnocení pokusů. Hry, většinou pro skupinky hráčů, v místnosti i venku jsou obsahem 18. a 19. kapitoly.
Poslední kapitola je věnována již tradičně zajímavým rostlinám, je však pojata netradičně. Seznamuje se zajímavými rostlinami podle světadílů, kde rostou. My se s nimi můžeme setkat třeba na prázdninových cestách nebo si můžeme vytvořit doma, ve škole nebo jinde koutek rostlin, které pocházejí právě z určitého světadílu. Nebo si jen k rostlinám dáme jmenovky doplněné místem původu. Z této kapitoly se např. dozvíme, že některé běžné rostliny, které se u nás pěstují už desetiletí, pocházejí třeba z daleké Afriky (Saintpaulie - "africká fialka").

Seznam kapitol:   
  1. Jarní okrasné byliny
  2. Ovocné rostliny
  3. Luskoviny a pícniny
  4. Košťálová zelenina
  5. Kořenová a listová zelenina, koření
  6. Okopaniny
  7. Olejniny
  8. Obilniny a pícniny
  9. Rostliny a prostředí
10. Les
11. Louka
12. Voda
13. Léčivé rostliny
14. Jedovaté rostliny
15. Hrajeme si s rostlinami: herbář
16. Hrajeme si s rostlinami: pozorování
17. Hrajeme si s rostlinami: pěstování, pokusy
18. Hrajeme si s rostlinami: hry v místnosti
19. Hrajeme si s rostlinami: hry venku
20. Zajímavosti o rostlinách III

Ukázky z některých kapitol:

Z kapitoly Jarní cibuloviny (čeleď liliovité a další)


Z kapitoly Ovocné rostliny (čeleď růžovité)


Z kapitoly Luskoviny a pícniny (čeleď bobovité)


Z kapitoly Rostliny a prostředí


Z kapitoly Rostliny a prostředí


Z kapitoly Rostliny a prostředí


Z kapitoly Rostliny a prostředí


Z kapitoly Jedovaté rostliny


Z kapitoly Hrajeme si s rostlinami - herbář


Z kapitoly Hrajeme si s rostlinami - pozorování


Z kapitoly Hrajeme si s rostlinami - pozorování
 
  © 1992 - 2010 Studio dmm