Botanika pro začátečníky

Zcela mimo 8-dílnou Botaniku jsme připravili samostatný výukový program Botanika pro začátečníky s podtitulem Poznáváme rostliny.
Tento program nenásilně seznamuje mladší děti s rostlinami, které se nacházejí kolem nás.
Výukový program obsahuje především obrázky rostlin (celkem jich je téměř 300) s jednoduchým popisem, aby mu porozuměly děti, které se ještě s botanickým učivem nesetkaly. Botanických pojmů je zde málo a slouží jen k porozumění popisům rostlin. Navíc je každá kapitola uvedena krátkým textem o tom, co rostliny právě této kapitoly spojuje - jaké mají společné vlastnosti, prostředí nebo využití.

Proč jsme zvolili pro "začátečníky" právě takový obsah?
Před vlastním studiem botaniky je velmi prospěšné, když děti znají co nejvíce rostlin ze svého okolí. Nestane se tak, že se potom učí o něčem, co neznají a nedovedou si představit. Zároveň děti potěší, že už některé zde popisované rostliny znají z procházek s rodiči apod. Teorie zde není náročná, zato obrázků "na koukání" je dostatek. Děti získají dost znalostí a přitom nebudou mít pocit, že by se něco učily. A když vyjdou do přírody, budou poznávat rostliny, se kterými se setkaly v naší Botanice pro začátečníky.

Obsah:
 
1. Jehličnaté stromy
 2. Listnaté stromy
 3. Keře
 4. Stromy a keře pěstované pro ovoce
 5. Popínavé keře a byliny
 6. Jarní cibuloviny
 7. Ostatní jarní byliny
 8. Rostliny rašelinišť a vřesovišť
 9. Byliny na skalách a na výsluní
10. Lesní byliny
11. Zahradní byliny
12. Vodní byliny
13. Byliny na poli
14. Plevele
15. Léčivé rostliny
16. Nebezpečné rostliny
17. Pokojové rostliny
18. Rostliny v květinářství
19. Rostliny pěstované pro užitek
20. Zajímavé rostliny
 
  © 1992 - 2010 Studio dmm