Navštivte

Úvod

Vítejte na stránkách našeho webu botanika.web-cd.net s nabídkou výukových programů z oboru botanika pro školy i zvídavé jednotlivce, jimž se botanika stala koníčkem. Naše webové stránky botanika.web-cd.net původně vznikly jako součást stránek s širším zaměřením - na výukové programy z různých oborů. Projekt Botanika se však rozrostl natolik, že si zasloužil vlastní prostor a zároveň uvolnil místo na původních webových stránkách dalším oborům a aktivitám.

Jako tvůrci programů Vám samozřejmě nabízíme přednostně to, co je nám nejbližší. Zde jsou to programy, které nějakým způsobem souvisejí s botanikou nebo obecně s biologií. O ostatních programech, které se týkají matematiky a fyziky nebo dalších oborů, se dozvíte více na stránkách skola.web-cd.net .

O nás a našich výukových programech
Při zpracování nových témat výukových programů vycházíme z našich vlastních pedagogických zkušeností získaných od úrovně základní školy až po vysokou školu. Ve výukových programech však nechceme nabízet jen jinou formou podané učivo ze školní výuky. Škola má za úkol zajistit základní vědomosti z jednotlivých oborů, ale má na to jen omezený čas daný rozvrhem. Pro ty, kterým to nestačí, je zde navíc náš výukový program, který "to základní" podrobně vysvětlí a nabídne něco navíc. Je na každém uživateli, jak hluboko do tématu chce zajít. Proto bychom byli rádi, kdyby kromě použití programů přímo ve škole sloužily rozšířené poznatky z oboru také jednotlivcům, kteří o ně mají zájem, i mimo školu. Přáli bychom si, aby každý uživatel díky našemu výukovému programu objevil přitažlivost tématu, což by jej vedlo k hlubšímu zájmu o daný obor.

Ve své práci navazujeme na naše tituly, které již v minulých deseti až patnácti letech vyšly pod hlavičkou nakladatelství Grada a sklidily úspěch, který se odrazil i v získání některých ocenění. V dnes již zcela nebo téměř rozebraných titulech jsme se zaměřili na ryze biologická témata (Botanika a Zoologie) a na témata s biologií související (Drogy - smrtelné nebezpečí, Sexuální výchova).


Při přípravě dvou posledně jmenovaných jsme spolupracovali s různými odborníky, např. lékaři, psychology, pedagogy, národní protidrogovou centrálou a dalšími institucemi. Zároveň jsme se podíleli na tvorbě CD ROMu o ochraně přírody v ČR.

Mimo biologii připravujeme výukové programy z fyziky, které by měly umět i simulování určitých fyzikálních pokusů. S fyzikou samozřejmě úzce souvisí i matematika. Té se chceme věnovat na úrovni 2. stupně ZŠ a střední školy. Naše matematika by měla pomoci především žákům a studentům, kteří nestihnou pochopit výklad ve škole a potřebují pomoc v podobě podrobně vysvětleného postupu řešení modelových příkladů. I zde je možnost uplatnění matematických modelů, např. při výkladu funkcí.
Naše výukové programy jsou především pro děti a mladé, proto bychom rádi zařadili i něco hravého, ale zároveň poučného, ne jen bezduché střílení do panáčků či šílenou jízdu na fantazijním dopravním prostředku.
Více se dozvíte na stránkách skola.web-cd.net .


Jak vzniká výukový program
Vytvoření nového výukového titulu je dlouhodobý proces, kdy vytváříme nejprve základní kostru titulu, podrobný text a také spoustu názorných obrázků, fotografií a animací. Obsah připravovaného titulu se průběžně mění a neustále doplňuje jak poznatky, tak obrazovým materiálem. Technologie, kterou používáme k tvorbě výukových programů, nám umožňuje vytvářet i tituly, které lze dodatečně doplňovat z internetu. Příkladem může být připravovaný díl Botaniky, který bude obsahovat databázi rostlin. Databáze vzniká ze získaného fotografického materiálu. Nově získanými fotografiemi můžeme aktualizovat již vytvořenou databázi.

Co připravujeme či plánujeme?
První projekt, na kterém jsme začali pracovat, je projekt Botanika. Jedná se o celek zahrnující poznatky od základní po střední školu. A mnohem více. První tři díly jsou hotové, další se připravují. Nechceme nic uspěchat, s nekvalitními výukovými programy jsme se již také setkali. Nadělají více škody než užitku.
Jak vznikaly nové díly projektu, vyvstala potřeba oddělit jej od ostatních projektů a založit mu samostatné stránky, na kterých se právě nacházíte. Zde se tedy dozvíte o projektu jako celku, o již hotových dílech nebo dílech připravovaných. Potřeba botaniky pro malé školáky vyvolala vznik Botaniky pro začátečníky, která stojí mimo plánovanou osmidílnou řadu botanik. Není vyloučeno, že podobně vzniknou i další díly mimo hlavní projekt.

Vedle botaniky nás samozřejmě zajímají i další biologická témata a ekologie. Ekologie je slovo velmi oblíbené, ale v mnoha případech jeho obsah lidé mylně chápou jako ochranu přírody. Ekologie je ale vědou o vztazích v přírodě a teprve její poznání tvoří vědecký základ, z něhož vychází ochrana přírody. Ekologie je velmi složitá, ale také zajímavá a s rostoucími problémy lidské populace na celé Zemi je třeba ji dobře znát, abychom mohli účinně chránit přírodu i sebe. Ekologie doplněná matematickými modely je pro nás další lákavé téma ke zpracování.

Nabídka spolupráce
Na tomto místě bychom chtěli nabídnout spolupráci každému šikovnému autorovi, který by měl vlastní kvalitně zpracované téma, případně obrazový materiál ze zajímavého oboru a chtěl by s námi vytvořit výukový program. Pokud by se naše představy shodovaly, nebyl by problém vytvořit výukový program z oborů, které nám třeba nejsou zcela blízké.

 
  © 1992 - 2010 Studio dmm