Botanika I je úvodem do studia biologie a zvláště botaniky a je určena dětem, které se s biologií a botanikou setkávají poprvé. V prvním dílu botaniky je kladen důraz na vysvětlení pojmů z rostlinné anatomie - vnitřní stavby a morfologie - vnější stavby. Pochopení pojmů je důležité pro další studium, protože bez biologického a botanického jazyka se v dalším studiu botaniky neobejdeme. Náročnost se postupně zvyšuje, tak jak se vysvětlení nových pojmů opírá o pojmy předešlé.

Obsah:
První čtyři kapitoly vysvětlují, co je to živá a neživá příroda, jaké místo v systému přírodních věd zaujímá biologie a botanika a jaké metody zkoumání používá.
Další čtyři kapitoly se zabývají stavbou a životními projevy rostlinné buňky, pletivy a vývojem těla rostlin.
Podrobně jsou v celkem deseti kapitolách probrány orgány rozlišeného rostlinného těla - kořen, stonek, list, květ, plod a navíc také semeno. Také jsou zde na jednoduché úrovni vysvětleny některé procesy v rostlinách jako fotosyntéza, hospodaření s vodou a rozmnožování rostlin.
Nové poznatky slouží nejen k poznání, jak rostliny fungují, jsou také přípravou pro samostatné poznávání a určování rostlin s pomocí botanického klíče. Pro poznání práce s botanickým klíčem je zde zařazena kapitola, která umožňuje vyzkoušet si určování rostlin podle zjednodušeného botanického klíče pro 20 rostlin.
Závěrečná kapitola seznamuje uživatele s některými zajímavostmi z rostlinné říše.

Úroveň předkládaných informací odpovídá mírně rozšířenému učivu na základní škole a nižších ročnících osmiletých gymnázií.

Seznam kapitol:
  1. Příroda
  2. Příroda živá a neživá
  3. Přírodní vědy, biologie a její obory
  4. Jak zkoumáme přírodu neboli metody zkoumání
  5. Rostlinná buňka - stavba
  6. Rostlinná buňka - životní projevy rostlinné buňky
  7. Tělo rostlin - vývoj rostlinného těla
  8. Tělo rostlin - pletiva
  9. Kořen (Orgány rozlišeného těla rostlin)
10. Stonek (Orgány rozlišeného těla rostlin)
11. List (Orgány rozlišeného těla rostlin)
12. List a fotosyntéza
13. Květ a rozmnožování (Orgány rozlišeného těla rostlin)
14. Stavba květu (Orgány rozlišeného těla rostlin)
15. Život květu, květenství (Orgány rozlišeného těla rostlin)
16. Stavba plodu a rozdělení (Orgány rozlišeného těla rostlin)
17. Galerie plodů (Orgány rozlišeného těla rostlin)
18. Semeno
19. Botanický klíč
20. Zajímavosti o rostlinách I.

Ukázky z některých kapitol:

Z kapitoly o metodách zkoumání v biologii


Z kapitoly o životních projevech rostlinné buňky


Z kapitoly o stavbě květu


Z kapitoly o stavbě a rozdělení plodů


Z kapitoly Botanický klíč

 
  © 1992 - 2010 Studio dmm